Argenteus, sølvmynt innført under keiser Diokletian i år 294 etter vår tidsregning med samme vekt og sølvgehalt som denarkeiser Neros tid. Argenteus ble innført for å bedre tilliten til myntvesenet etter uroligheter og inflasjon i Romerriket.