Prinsesedler, også kalt stattholderbeviser og regentskapsbeviser, betegnelse på de pengesedler Norges regent Christian Frederik utstedte januar 1814 til et samlet pålydende av 3,5 mill. riksbankdalers navneverdi (valører 1, 5, 15 og 25 riksbankdalers navneverdi). Da det ikke var noe grunnlag for deres verdi, falt de hurtig i kurs i likhet med de riksbanksedlene som ble utstedt av Norske Rigsbank.