Norren mark, regneenhet som var i bruk i Nord-Norge på slutten av 1500-tallet. Tilsvarte 6 danske mark.