Antoninian, dobbelt denar introdusert av keiser Caracalla i år 215 e.Kr. Antoninianen overtok denarens rolle som den viktigste mynten i Romerriket i det 3. århundre e.Kr. Kraftig inflasjon i Romerriket førte likevel til at antoninianen ble redusert til en ren bronsemynt omkring midten av århundret.