Farthing, tidligere engelsk bronsemynt = 1/4 penny; ble tatt ut av omløp 1961.