Dareik, (av kongenavnet Dareios), gammelpersisk gullmynt, første gang preget under Dareios 1 (522–485 f.Kr.), trolig kort etter 516. På forsiden er en kronet mannsperson med bue og lanse eller dolk i en karakteristisk kneløpsstilling. Figuren har vært oppfattet som perserkongen, men kan også være en mytisk person eller en nasjonal guddom. Baksiden har et fordypet innslag som eneste preg. Dareiken, som hadde en normalvekt på ca. 8,4 g og en meget høy finhet (ca. 980/1000), var den dominerende gullmynten i Den nære Orient og på østgresk område til midten av 300-tallet f.Kr.