Georgsdalere, sølvmynter med bilde av St. Georg til hest i kamp med draken. De mansfeldske og ungarske georgsdalere fra 1500- og 1600-tallet ble hyppig brukt som amuletter. De ungarske georgsdalere (uten år, men preget fra slutten av 1600-tallet) har på reversen bilde av et skip med den sovende Kristus og hans disipler som vekker ham, og omskriften In tempestate securitas ('Trygghet i stormen'); man trodde følgelig at de beskyttet også mot sjøkrigens farer. De er etterpreget i forskjellige størrelser og metaller like til vår tid. Eksemplarer av disse etterpregninger er funnet i Norge. Enkelte av dem som er forsynt med hempe, har trolig også her i landet vært båret som amuletter.