Pistol, fransk betegnelse på spansk dobbelescudos første gang slått 1537, ca. 6 g. Pistol var forbilde for den franske louisd'or. Gullmynter i andre europeiske land ble også kalt pistoler.