Styver, eg. betegnelse på eldre nederlandsk mynt (stuiver). I Norden tidligere brukt som navn på mindre myntverdier, som 2 skilling kurant i Danmark, 1 øre silvermynt og senere 1/6 skilling i Sverige. Brukes ellers generelt om småslanter; noe av ubetydelig verdi.