Svensk betegnelse fra slutten av 1600-tallet for 1 øre SM (Sølf Mynt) i kobber. Den tilsvarende 2 SM ble kalt "Dubbelslant". I andre land, som Norge og Danmark, brukes uttrykket om småmynter. f.eks. "kobberslanter". Vi finner det også i uttrykk som "gi ham en slant, da!"