Regnemynt brukt blant kjøpmennene på Bryggen i Bergen, men også ute i byen. Tilsvarte 12 skilling danske. Denne bergensgylden ble aldri utmyntet. En annen bergensgylden er kun utmyntet, såvidt kjent i dag, en gang av kong Hans . Den er kun kjent i ett eksemplar som befinner seg i Staatclich Kunstsamlung Dresden (Albertinum), datert etter 1497 og tilsvarer denne kongens rhinske gylden . En galvanokopi befinner seg i Myntkabinettet ved Universitetet i Oslo og en er i Bergen Myntsamlerklubbs eie.