Kopek, skillemynt i Russland og andre land som bruker rubel som valuta. 1 kopek = 1/100 rubel. Kopek ble første gang innført i Russland 1534 som en sølvmynt, fra 1654 også preget i kobber, etter 1718 bare i dette (eller tilsvarende) metall.