Asper, sølvmynt preget på Rhodos og i keiserriket Trapezunt i senmiddelalderen. I nyere tid navn på småmynt og regningsmynt i det tyrkiske riket.