Sestertius, romersk mynt. Under republikken preget i sølv, opprinnelig til verdien 2½ as, derav navnet. Sestertien var 1/4 denar, også etter at dens verdi ble satt til 4 as. I keiser Augustus' myntsystem fikk sestertien en viktig plass som den største av kobber/bronsemyntene, til å begynne med preget i en messinglegering (aurichalcum). Disse «storbronser» med sine flotte keiserportretter er kilder til studium av romersk portrettkunst. Sestertien ble den vanlige regningsmynt i Romerriket, betegnet med HS, eg. IIS (2½).