Triens, tredel, som romersk bronsemynt: 1/3 as, som gullmynt i senromersk tid og tidlig middelalder: 1/3 solidus.