Det italienske motstykket til daler. Tallero ble utmyntet i en rekke former, blant annet den eritreiske tallero (tallero eritreo).