Penger

Penger, alminnelig godtatte betalingsmidler. Penger virker også som et mål på, og et middel for å oppbevare, verdier. Et pengevesen eller myntvesen er det system av penger som gjelder innen en stat eller monetært område.Pengebegrepet kan avgrenses til å omfatte lovlige betalingsmidler, på engelsk legal tender. Disse pengene er tvungent eller frigjørende betalingsmiddel, fordi man kan gjøre opp gjeld ved å betale med dem.I Norge er sedler som er utstedt av sentralbanken Norges Bank frigjørende betalingsmidler for et hvilket som helst beløp. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Erik O. Paulsen

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 1 kategorier:

  1. Mynt, mål og vekt i verden

Inneholder 426 artikler: