Penger

Penger, alminnelig godtatte betalingsmidler. Penger virker også som et mål på, og et middel for å oppbevare, verdier. Et pengevesen eller myntvesen er det system av penger som gjelder innen en stat eller monetært område. Pengebegrepet kan avgrenses til å omfatte lovlige betalingsmidler, på engelsk legal tender. Disse pengene er tvungent eller frigjørende betalingsmiddel, fordi man kan gjøre opp gjeld ved å betale med dem. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jon Anders Risvaag

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 4 kategorier:

  1. Eldre mynter og pengeenheter
  2. Mynt, mål og vekt i verden
  3. Numismatikk
  4. Nyere mynter og pengeenheter

Inneholder 34 artikler:

K

  1. kurant