Follis, senromersk og bysantinsk skillemynt av kobber eller bronse.