Nasjonalparker i Norge

Norge har 47 nasjonalparker. Av disse ligger sju på Svalbard. De 40 nasjonalparkene i Fastlands-Norge utgjør om lag 10 prosent av Norges landareal på fastlandet. . Hele artikkelen