Norge har 48 nasjonalparker. Av disse ligger sju på Svalbard. De 41 nasjonalparkene i Fastlands-Norge utgjør om lag ti prosent av Norges landareal på fastlandet. Hele artikkelen