Nasjonalparker i Norge

Norges første nasjonalpark, Rondane, ble opprettet i 1962. I 2014 har Norge 37 nasjonalparker med et samlet areal på 31 920 km2. Dette utgjør om lag 10 prosent av Norges landareal på fastlandet. På Svalbard ble det 1973 opprettet tre nasjonalparker; med nye opprettelser 2003 og 2005 er det per 2006 sju nasjonalparker på Svalbard med et samlet landareal på 14 483 km2. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Leif Ryvarden

Universitetet i Oslo

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 48 artikler: