Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark, opprettet 1973, omfatter fjordlandskapene på Spitsbergens nordvestre hjørne. Areal 3583 km2, marint areal 6231 km2. Nasjonalparken omfatter bl.a. Krossfjorden, Magdalenefjorden og deler av Woodfjorden. Verneområdet omfatter også den særegne Reinsdyrflya samt flere varme kilder. Flere øyer med rike sjøfuglkolonier, samt øya Moffen (spesielt vernet som naturreservat), der det er tilholdssted for hvalross. I nasjonalparken finnes også en bestand av svalbardrein.