Øvre Dividal nasjonalpark

Øvre Dividal og Rohkunborri nasjonalparker (oransje), landskapsvernområder (grønne) og naturreservater (røde).
Dividal
Lisens: CC BY SA 3.0
Lengst nord i nasjonalparken er det et flatt viddeområde inn mot Rostavatnet som har avløp både til Sverige og Norge.
Dividalselva har mange steder skapt flott formasjoner i de mykere skifrige bergartene.

Artikkelstart

Øvre Dividal nasjonalpark er en nasjonalpark i Norge. Den består av et 770 km2 stort skog- og fjellområde i Målselv kommune, Troms og Finnmark fylke.

Faktaboks

Også kjent som

samisk Dieváidvuovddi álbmotmeahcci

Nasjonalparken ble fredet ved kongelig resolusjon 9. juli 1971 og utvidet 1. desember 2006.

Landskap

Størstedelen av nasjonalparken er åpne vidder med slake skråninger opp mot fjell med runde former. Høyeste punkt er Kistefjell, 1632 m o.h. I dalene finnes vidstrakte bjørkeskoger, i de lavestliggende områdene også furuskog med til dels store, opptil 500 år gamle trær.

Planter

Særlig i den vestlige del, som har innslag av kalk i grunnen, er plantelivet rikt. Mer enn 300 arter av karplanter er funnet. Av særlig interesse er de mange artene som har sine eneste europeiske forekomster i grensefjellene mellom Sverige og Norge. Dette gjelder arter som kantlyng, brannmyrklegg, lodnemyrklegg, fjellsolblomst og sølvkattefot. Lapprose, som er en rhododendron og ikke en rose, navnet til tross, har noen av landets største forekomster i parken.

Dyr

Dyrelivet er forholdsvis artsrikt. Det biologiske mangfoldet omfatter over 150 av artene som befinner seg på den norske rødlisten over truede og sårbare arter. Parken er et av de få områder hvor en kan finne spor etter alle våre fire store rovpattedyr (ulv, bjørn, gaupe og jerv) hvert år.

Nasjonalparken har en mengde vann og vassdrag, ofte grunne og produktive med god bestand av ørret og røye.

Områder av særlig interesse

Havgavoupmi

Et ca. 100 km2 stort våtmarksområde, Havgavoupmi, utgjør nasjonalparkens østligste del. Med sikte på vern av en rik bestand av svømme- og vadefugler gjelder her særlig strenge fredningsbestemmelser og all jakt er forbudt. Skogen her inne har preg av en urskog med store dimensjoner på bjørketrærne.

Skakterdalen

I 2006 ble nasjonalparken utvidet med om lag 30 km2. Utvidelsen omfattet arealet omkring Skakterdalen, et område som er av spesiell kvartærgeologisk interesse. Dalen er et dypt gjel som ble dannet da en stor bresjø tømte seg med en elv veltet over stupet og gravet ut gjelet. I tilknytning til utvidelsen ble det også opprettet et landskapsvernområde, Dividalen landskapsvernområde på ca. 19 km2.

Atkomst

Anjavassdalen, sidedal vestover fra Dividalen.
Av /Statskog.
Lisens: CC BY NC 2.0

Den såkalte grenseleden går gjennom parken, og Troms Turlag har tre ubetjente hytter langs denne stien. Statskog har også en åpen hytte i Havgavoupmi for dem som ønsker å besøke dette biologisk interessante området. Mange dagsbesøkende og fiskere parkerer bilen ved Frihetsli øverst i Dividalen, like utenfor nasjonalparkgrensen. Her er det satt opp en informasjonstavle om parken.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Ryvarden, Leif: Norges nasjonalparker, 2005, isbn 82-04-09324-1, Finn boken
  • Vorren, Karl-Dag m.fl.: Øvre Dividal, 1974, isbn 82-531-4060-6, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg