Ånderdalen nasjonalpark, fredet ved kgl. res. 6. feb. 1970, utvidet 10. sept. 1975 og 4. juni. 2014, Tranøy og Torsken kommuner på Senja, Troms, 124 900 daa. Høyeste punkt er Kvænan, 964 moh.

Fjell og vide dalstrøk preger nasjonalparken med et vidt spekter av landskapstyper, fra fjordstrøkene på yttersiden til furuskogene på innersiden. Navnet har parken etter dalen som skjærer seg inn fra øst, og den er vakkert innrammet av nakne fjellpartier. Det er et utpreget kontrastrikt kystlandskap, noe som også var hovedbegrunnelsen for opprettelsen av parken. Ved den siste utvidelsen fikk parken grenser mot havet, det er uvanlig for våre nasjonalparker.

Utpreget kystklima med milde vintre, kjølige somre og mange dager med nedbør. Det er midnattssol i 60 dager.

Berggrunnen består i sin helhet av granitt, som gjennomgående gir et surt jordsmonn.

I nedre del av selve Ånderdalen er det kortvokst kystfuruskog, til dels med kraftige trær, opp til 500 år gamle. Høyere opp i vassdraget og østover vokser det en åpen fjellbjørkeskog, med innslag av selje, osp og rogn. Over skoggrensen på ca. 300 meter, er det vide lyngheier. Myrområdene i øst er ganske omfattende på grunn av mye nedbør og den lave sommertemperaturen, og her er liljearten rome, en karakterplante i tette bestander mange steder. Vardnesmyrene naturreservat ligger inntil nasjonalparken på østsiden.

Det er registret omkring 200 forskjellige karplanter, men gjennomgående er floraen fattig på grunn av surt jordsmonn og kjølig klima. Den rikeste floraen er langs bekker og elver, hvor det er mindre partier med høystauder som ballblom, mjødurt, skogstorkenebb og turt. I den alpine sonen er fjellpryd rikelig forekommende og danner nesten hvite tepper med sine store blomster på små grønne tuer. Den sjeldne huldreblomen er registret én gang i furuskogen.

Elgen er det største pattedyret og er en nykommer. Faunaen er ellers som i andre kyststrøk. Oter kommer fra tid til annen oppover langs Ånderelva, men har ikke fast opphold i parken,

Sommerstid er fjellområdene beiteområde for tamrein.

De varierte biotopene gjør at fuglelivet er ganske artsrikt med skogsfugl som tiur og orrfugl i furuskogen sammen med vanlig meiser og andre spurvefugler. Grågås, storlom og både storspove og småspove ruger regelmessig i parken, og under trekket ser en ofte sangsvane og forskjellige ender på Åndervatnet.

Det er litt laks nederst i Ånderelva, mens vannene har ørret, røye og trepigget stingsild.

DNT´s turløype Senjastien går gjennom parken, men de fleste førstegangsbesøkende starter fra Storfjord camping ved riksvei 860. Herfra er det en god sti inn til Åndervatnet, hvor en møter Senjastien. Det er ingen overnattingsmuligheter inne i parken. Nærmeste turisthytte (ubetjent) er Senjabu ved riksvei 86, ca. 10 km nord for nasjonalparken.

Det går buss langs riksvei 860 fra Finnsnes til Stonglandseidet, men de fleste besøkende bruker egen bil.

Eriksen, H. K. 2005 Ånderdalen: nasjonalpark på innersida og yttersida. Eget forlag.

Ryvarden, L. 2010 Norges nasjonalparker, Cappelen Damm forlag.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.