Ånderdalen nasjonalpark

Ånderdalen nasjonalpark på Senja
Lisens: CC BY SA 3.0

Artikkelstart

Ånderdalen nasjonalpark er en norsk nasjonalpark. Den ligger i Senja kommunei Troms og Finnmark fylke.

Nasjonalparken ble fredet ved kongelig resolusjon 6. februar 1970, og utvidet 10. september 1975 og 4. juni. 2014. Arealet er 124 900 dekar. Høyeste punkt er Kvænan, 964 meter over havet.

Landskap

Ånderdalen ligger øst i Nasjonalparken. Her er landskapsformene roligere enn i de kystnære strøk av parken.

Av /Statskog.
Lisens: CC BY NC 2.0

Fjell og vide dalstrøk preger nasjonalparken med et vidt spekter av landskapstyper, fra fjordstrøkene på yttersiden til furuskogene på innersiden. Navnet har parken etter dalen som skjærer seg inn fra øst, og den er vakkert innrammet av nakne fjellpartier. Det er et utpreget kontrastrikt kystlandskap, noe som også var hovedbegrunnelsen for opprettelsen av parken. Ved den siste utvidelsen fikk parken grenser mot havet, det er uvanlig for våre nasjonalparker.

Klima

Ånderdalen nasjonalpark har et utpreget kystklima med milde vintre, kjølige somre og mange dager med nedbør. Det er midnattssol i 60 dager.

Geologi

Berggrunnen består i sin helhet av granitt, som gjennomgående gir et surt jordsmonn.

Vegetasjon

Høst i furuskogen, Ånderdalen nasjonalpark.

I nedre del av selve Ånderdalen er det kortvokst kystfuruskog, til dels med kraftige trær, opp til 500 år gamle. Høyere opp i vassdraget og østover vokser det en åpen fjellbjørkeskog, med innslag av selje, osp og rogn. Over skoggrensen på ca. 300 meter, er det vide lyngheier. Myrområdene i øst er ganske omfattende på grunn av mye nedbør og den lave sommertemperaturen, og her er liljearten rome, en karakterplante i tette bestander mange steder. Vardnesmyrene naturreservat ligger inntil nasjonalparken på østsiden.

Flora

Det er registret omkring 200 forskjellige karplanter, men gjennomgående er floraen fattig på grunn av surt jordsmonn og kjølig klima. Den rikeste floraen er langs bekker og elver, hvor det er mindre partier med høystauder som ballblom, mjødurt, skogstorkenebb og turt. I den alpine sonen er fjellpryd rikelig forekommende og danner nesten hvite tepper med sine store blomster på små grønne tuer. Den sjeldne huldreblomen er registret én gang i furuskogen.

Pattedyr

Elgen er det største pattedyret og er en nykommer. Faunaen er ellers som i andre kyststrøk. Oter kommer fra tid til annen oppover langs Ånderelva, men har ikke fast opphold i parken.

Sommerstid er fjellområdene beiteområde for tamrein.

Fugler

De varierte biotopene gjør at fuglelivet er ganske artsrikt med skogsfugl som storfugl og orrfugl i furuskogen sammen med vanlige meiser og andre spurvefugler. Grågås, storlom og både storspove og småspove ruger regelmessig i parken, og under trekket ser en ofte sangsvane og forskjellige ender på Åndervatnet.

Fisk

Det er litt laks nederst i Ånderelva, mens vannene har ørret, røye og trepigget stingsild.

Turmuligheter

Turistforeningens turløype Senjastien går gjennom parken, men de fleste førstegangsbesøkende starter fra Storfjord camping ved riksvei 860. Herfra er det en god sti inn til Åndervatnet, hvor en møter Senjastien. Det er ingen overnattingsmuligheter inne i parken. Nærmeste turisthytte (ubetjent) er Senjabu ved riksvei 86, ca. 10 km nord for nasjonalparken.

Atkomst

Det går buss langs riksvei 860 fra Finnsnes til Stonglandseidet, men de fleste besøkende bruker egen bil.

Litteratur

  • Eriksen, H. K. 2005. Ånderdalen: nasjonalpark på innersida og yttersida. Eget forlag.
  • Ryvarden, L. 2010. Norges nasjonalparker, Cappelen Damm forlag.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg