Møysalen nasjonalpark

Møysalen nasjonalpark (oransje) med tilgrensende landskapsvernområde (grønt). Gullesfjordbotn naturreservat er også markert på kartet (rødt).
Møysalen av . CC BY SA 3.0
Løbergstinden er typisk for fjellformasjonene i nasjonalparken.
av . Gjengitt med tillatelse
Møysalen i midnattssol.
av . Gjengitt med tillatelse

Møysalen nasjonalpark, opprettet i august 2003 som Norges 20. nasjonalpark. Nasjonalparken er 51,2 km2, sammen med Møysalen landskapsvernområde er det totale verneområdet 118 km2. Nasjonalparken er landets tredje minste nasjonalpark og ligger på Hinnøya, i kommunene Lødingen, Hadsel og Sortland i Nordland.

Fjordene og de kystalpine terrengformasjonene i Møysalen-området representerer natur og landskapstyper som i liten grad er vernet tidligere. Nasjonalparken er leveområde for oter og flere rovfuglarter. Vernereglene er utformet med tanke på å unngå konflikter med reindriften. Den sterke blandingen av samisk og norsk kulturpåvirkning bidrar også til å gi området økt kulturhistorisk verdi.

Verneområdet er lagt utenfor den planlagte og omstridte veitraseen for Lofotens fastlandsforbindelse (LOFAST). Områder med færrest inngrep og størst verneverdi er vernet som nasjonalpark, mens områder med større grad av menneskelig påvirkning er vernet som landskapsvernområde.

Landskap

Møysalen nasjonalparker ligger på Hinnøya i Lofoten/Vesterålen. Terrenget er alpint, særlig omkring fjellet Møysalen som har gitt parken dens navn. Her er det bratte stup og spisse rygger og tinder med snøfonner hvor tallrike fosser lager skumstriper langs svaene etter regn eller snøsmelting. Fjellet Møysalen er med sin høyde på 1262 m det sentrale punktet i parken. Fra øst skjærer Øksfjorden seg inn i Hinnøya, og den indre delen av fjorden, Vestpollen. Fjordbunnen er særlig spektakulær med stupbratte fjellvegger og tårnhøy tinder omkring den frodige fjordbunnen. Dette er i sannhet et fjellområde i kystnære omgivelser ettersom hav og fjord aldri er langt unna.

Klima

Et utpreget kystpreget klima med kjølige og fuktige somrer og kalde vintrer uten sprengkulde, stedvis mye snø. Midnattssol i 40 dager.

Geologi

Berggrunnen består av dypbergarter med mye gneis. Innerst i Norddalen innenfor Lonkanfjorden ble det funnet jernmalm. Og med stor optimisme ble det startet gruvedrift i 1912. Forekomsten viste seg snart å være for liten, og etter to år var driften over. På vei mot Møysalen går en delvis på den gamle jernbanetraseen, og det er lett å se merkene etter bruddet oppe i fjellsiden.

Vegetasjonen

Utpreget kystnær med bjørk som det dominerende tre med tette vierkratt langs elver og bekker. Stedvis er vegetasjonen yppig med høyt gras, turt og store eksemplarer av fjellkvann. Ellers er floraen nokså artsfattig, noe som skyldes det kjølige kystklimaet og de sure bergartene. Et unntak er et lite felt i Storelvdalen opp av Vestpollen, hvor det er litt kalk i bakken. Dette gir levevilkår for mer krevende arter som reinrose, svarttopp og gulstarr.

Dyreliv

Landskapet er dominert av fjell og glatte sva og bare i dalbunnen en finner en rovdyr om røyskatt og rødrev. Elg og hjort er de største pattedyrene. I tidligere tider var det bjørneterreng omkring Møysalen. Oter er det største rovdyret og er ganske vanlig i fjordene omkring parken.

Fugleliv

Havørn hekker flere steder i nasjonalprken.
av . Gjengitt med tillatelse

Havørn ruger flere steder. Med unntak av havnørn skiller ikke fuglelivet seg mye fra det en ellers finner i fjordstrøkene.

Atkomst

Det er en merket sti gjennom parken. Den startet i nord ved Europavei 10, går forbi den ubetjente turisthytta Snetindhytta, videre på østsiden av Møysalen og ned til Lonkanfjorden og veien der.

Møysalen er et mål for mange fotturstier, og det arrangeres hvert år turer med fører dit med start nede i Lonkanfjorden. Oppstigningen er lang, og øverst er stien noe luftig, men med utlagt kjetting. Utsikten er formidabel. Førstegansbestigere anbefales å være med på en fellestur, ta kontakt med de lokale turistkontorene.

Litteratur

Ryvarden, L. 2010 Norges nasjonalparker, Cappelen Damm forlag.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg