Sør-Spitsbergen nasjonalpark, opprettet 1973, med sine 5025 km2 landareal den største nasjonalparken i Europa. Det marine arealet utgjør 8257 km2, totalareal 13 282 km2. Nasjonalparken omfatter Spitsbergens sørspiss med den mektige fjordnaturen i Hornsund samt områdene videre nordover til Bellsund. Nasjonalparken rommer typisk Svalbard-natur med mektige breer og spisse fjelltopper opp til 1431 moh. Spesielt rikt fugleliv med flere fuglefjell og sjøfuglkolonier.