Alminnelig folkerett

Folkerett har tradisjonelt vært rettsregler som gjelder mellom stater, men omfatter i dag også rettsregler i forhold til og mellom internasjonale organisasjoner og til en viss grad også enkeltpersoner. Folkeretten er et eget rettssystem, og ikke automatisk en del av den interne (nasjonale) retten. . Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Alminnelig folkerett

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 92 artikler:

O

  1. optant