Leidetrafikk, under den annen verdenskrig alminnelig brukt om Sveriges oversjøiske handel, som foregikk med samtykke fra begge krigførende parter og på nærmere fastsatte vilkår med hensyn til reiseruter, last, antall skip m.m. Den ble også kalt Göteborgtrafikken, idet skipene ankom og avgikk fra Göteborg. Leidetrafikken var av stor betydning for Sveriges forsyninger og næringsliv.