Mestbegunstigelsesklausul, bestemmelse særlig i handelstraktater som går ut på at den berettigede traktatpart skal nyte de samme fordeler som den forpliktede part måtte tilstå en tredje stat, f.eks. nedsettelse av tollsatser. Klausulen var mest alminnelig i årene før den første verdenskrig. I mellomkrigstiden med kvoteordninger, clearing m.m. mistet klausulen mye av sin betydning. Nå spiller prinsippet om mestbegunstigelse størst rolle i multilateral sammenheng, og det ligger til grunn for avtaleverket i Verdens handelsorganisasjon.