Comitas gentium, skikk og bruk som regelmessig følges i samkvem mellom stater, f.eks. det forhold at diplomatiske utsendinger innrømmes fritagelse for tollavgifter. Comitas gentium er et utslag av mellomfolkelig høflighet eller velvilje, men er ikke rettslig bindende, og utgjør derfor ikke noen del av folkeretten.