Statsløs, en som ikke er statsborger i noe land, enten fordi han er politisk flyktning eller pga. statenes uensartede statsborgerlovgivning. Det kan forekomme at en borger ved utvandring mister sin statsborgerrett i et land uten å erverve en ny der han senere bosetter seg.