Folkerettsinstituttet, forening av folkerettslærde fra mange land, stiftet i Gent 1873 med det formål å arbeide for og utvikle folkeretten og den internasjonale privatrett. Instituttet har et begrenset antall medlemmer og tilknyttede (associés), og er vitenskapelig preget. Forhandlingene foregår på årlige eller toårlige møter, som går på omgang. Det utgis en årbok. For folkerettens utvikling har instituttet hatt stor betydning. Fikk 1904 Nobels fredspris.