Intervenient, den som inntrer for regning av en vekselskyldner.