Mellomfolkelige domstoler, se internasjonale domstoler.