COTIF, internasjonal overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk av 9. mai 1980, med tilhørende protokoller. Utarbeidet av Sentralbyrået for den internasjonale jernbanetrafikk i Bern. Tiltrådt av alle land tilsluttet de europeiske jernbanenett, en del asiatiske og afrikanske stater, og private transportselskaper. Gjort gjeldende i Norge ved jernbanetransportloven av 15. juni 1984. Har bl.a. regler om jernbanenes ansvar for skade på person, reisegods eller gods under transport mellom stater tilsluttet overenskomsten.