Preambel, innledning i et offentlig dokument. Ordet brukes blant annet om innledningene til Den europeiske unions (EUs) forordninger og direktiver.