Forbund, i folkeretten overenskomst mellom to eller flere stater angående felles opptreden eller virksomhet i deres utenrikspolitikk. Grunnlovens § 26, som bl.a. gir Kongen rett til å «indgaa og ophæve forbund», bruker uttrykket i samme betydning som traktat, altså om en hvilken som helst internasjonal overenskomst.