Diplomatisk immunitet er det samme som eksterritorialrett.