Megling spiller en stor rolle for å hindre væpnede konflikter. Haagkonvensjonen av 1907 om fredelig bileggelse av internasjonale tvister inneholder bestemmelser om megling; det er også inngått mange tosidige avtaler om megling m.m. Videre fungerer FN som et permanent meglingsforum.