Statshøyhet, statens myndighet over sitt territorium og sine borgere, tilsvarende det romerske rettsspråks imperium i motsetning til dominium, som tilsvarer den eiendomsrett til grunn som staten også kan ha.