Integritetstraktat, (av integritet), garantitraktat som går ut på at én eller flere stater lover å yte hjelp, eventuelt med væpnet makt, for å sikre et lands integritet. Et eksempel på en slik traktat er Novembertraktaten av 1855 mellom Sverige-Norge, Frankrike og Storbritannia. Den var foranlediget av Russlands holdning under Krimkrigen, og gikk ut på å sikre Norges og Sveriges territoriale integritet. Traktaten falt for Norges vedkommende bort ved inngåelsen av Integritetstraktaten av 1907. Den ble inngått mellom Norge, Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Russland. Norge forpliktet seg til ikke å avstå til noen makt noen del av det norske territorium. De andre traktatparter anerkjente Norges integritet og forpliktet seg til, hvis den ble truet eller krenket, å yte støtte til beskyttelse av Norges integritet med de midler som måtte ansees mest skikket. Den opphørte 1928.