undersøkelseskommisjoner

Undersøkelseskommisjoner, utvalg sammensatt av personer fra forskjellige land, opprettet for å undersøke de faktiske forhold i spesielle saker.

Faktaboks

Også kjent som
internasjonale

Det er gitt regler om internasjonale undersøkelseskommisjoner i Haagkonvensjon I av 1907 (oppr. 1899), konvensjonen om fredelig bileggelse av internasjonale tvister. De skal undersøke det faktiske forhold i en tvist så upartisk og samvittighetsfullt som mulig. De resultater de kommer til, binder ikke partene i tvisten. Disse står fritt med hensyn til hva som videre skal foretas for å løse denne.

I de såkalte bryanske traktater 1914–16 mellom USA og en rekke andre land ble det innført undersøkelseskommisjoner som samtidig skulle fungere som forlikskommisjoner, idet de skulle komme med forslag til løsning av tvisten. Lignende avtaler ble 1924 inngått mellom de skandinaviske landene, og i Sør- og Mellom-Amerika.

FN kan også nedsette spesielle undersøkelseskommisjoner. Dette er blitt et mer aktuelt trekk i internasjonal praksis enn de eldre systemer som nevnt ovenfor, idet ingen av disse er blitt benyttet i noen betydelig utstrekning. Slike undersøkelseskommisjoner er f.eks. opprettet (i regi av FN) for å undersøke påståtte brudd på menneskerettighetene i mange land.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg