Alminnelig betegnelse for en folkerettslig avtale (overenskomst) mellom to eller flere stater. Uttrykket traktat brukes, ved siden av konvensjon, i praksis særlig om mer viktige mellomfolkelige avtaler; andre betegnelser er deklarasjon, protokoll, noteveksling m.m. De kalles bilaterale hvis de er inngått mellom to stater, multilaterale hvis flere stater er parter. Traktater kan være rettssettende, dvs. fastsette generelle rettsregler som skal gjelde i samkvemmet mellom vedkommende stater, eller de kan ordne enkelte spørsmål mellom to stater.

Traktaten avsluttes vanligvis i to trinn. Først undertegnes den skriftlige traktat av dertil bemyndigede personer (utenriksminister, ambassadør, særskilt delegert) og deretter blir traktaten ratifisert av statsoverhodet (se ratifikasjon).

En traktat kan avsluttes for bestemt tid eller for et ubestemt tidsrom med oppsigelsesfrist. Den kan bortfalle ved vesentlig misligholdelse eller hvis forholdene totalt endres, og den bortfaller i alminnelighet hvis partene kommer i krig, med mindre traktaten er inngått med en krigssituasjon for øye, f.eks. Haagkonvensjonene. Rettssettende traktater kan ofte tiltres av andre enn signatarstatene.

FN-paktens art. 102 bestemmer at alle traktater skal registreres i Sekretariatet og offentliggjøres av dette. I tilfelle av konflikt mellom en spesiell traktat og statens forpliktelse etter FN-pakten, går paktens bestemmelser foran (art. 103). I 1969 ble det vedtatt en alminnelig internasjonal overenskomst om traktatretten. Denne er trådt i kraft, men Norge har ikke ratifisert traktaten.

I Norgeer det Kongen (regjeringen) som etter Grunnlovens § 26 har myndighet til å avslutte traktater, men traktater av særlig viktighet og som nødvendiggjør ny lov eller stortingsbeslutning skal godkjennes av Stortinget. Etter § 75 g skal det gis melding til Stortinget om alle traktater som er inngått.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.