Garantitraktat, folkerettslig overenskomst hvor én eller flere stater (garantimakter) overfor en annen stat innestår for at en bestemt folkerettslig tilstand skal bestå eller at en forpliktelse skal oppfylles. En garantitraktat kan gå ut på at vedkommende stat skal beholde sitt landområde ubeskåret eller at dens nøytralitet skal respekteres. Forutsetning for at en garantimakt skal gripe inn, vil som regel være en begjæring fra vedkommende stat. Garantitraktater angående Norge var Novembertraktaten av 21. nov. 1855 og Integritetstraktaten av 2. nov. 1907.