Frankrikes nyere litteratur

Fagansvarlig

Geir Uvsløkk

Universitetet i Oslo

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 78 artikler: