Yannick Haenel, fransk forfatter. Han har militær utdannelse, men har også arbeidet i videregående skole. Debuten i 1996 ble forholdsvis lite påaktet, men han oppnådde større oppmerksomhet med sin neste bok, Introduction à la mort française (2001), der han tok et oppgjør med franske intellektuelle som han mener ofte uttrykker et nihilistisk livssyn på en pretensiøs og selvtilfreds måte. Flere av bøkene hans, som blant annet viser sterk innflytelse fra Martin Heideggers filosofi, regnes som vanskelig tilgjengelige. Men han fikk igjen en stor leserkrets med Cercle (2007), en roman der hovedpersonen plutselig bryter ut av sin vante tilværelse og foretar en reise uten klart mål for å ta livets skjønnhet og meningsløshet inn over seg. I boken er moderne ballett et viktig symbol for menneskets lengsel etter frihet. I 2009 utkom Jan Karski, som ble en av dette årets mest omtalte bøker i Frankrike. Den skildrer en polsk adelsmann og offiser som tidlig under annen verdenskrig forsøkte å fortelle lederne for de allierte om jødeutryddelsene i Polen, men som opplevde å bli mistenkeliggjort og betraktet som løgner. Denne korte boken består av to deler som er gjennomført dokumentariske i sin form, men avsluttes med en oppdiktet indre monolog fra en person som blir tvunget til å tie med sitt vitnesbyrd.