Gilles Leroy, fransk forfatter. Han har studert litteraturhistorie og blant annet skrevet en avhandling om den franskspråklige belgiske dikteren Henri Michaux. Som romanforfatter debuterte han i 1987 med Hariri, men det er først etter årtusenskiftet at han har fått virkelig oppmerksomhet. Pubertetserfaringer og familiekonflikter står sentralt i flere av bøkene hans, som for eksempel L'Amant russe (2002) og Grandir (2004). I disse bøkene er han også sterkt opptatt av spørsmål omkring homofili. Men hans store gjennombrudd kom i 2007 med Alabama Song, som vant Goncourt-prisen og som på kort tid er blitt oversatt til over tretti språk. Boken skildrer livet til forfatterinnen Zelda Sayre, hustruen til den amerikanske forfatteren F. Scott Fitzgerald, og fremstillingen er en forening av fiksjon og dokumentarisme. Den beskriver på en samtidig kritisk og medfølende måte livet blant amerikanske forfattere og bohemer på første del av 1900-tallet. Slik illustrerer romanen den interesse for Sørstatene og for amerikansk kultur som preger mye av den aller nyeste franske litteraturen. Og den behandler et allment tema som man i Norge ikke minst forbinder med Henrik Ibsens forfatterskap: Den egoisme som ofte har hørt sammen med dikterens og kunstnerens kreativitet, og som særlig kan virke ødeleggende på de kvinner som står ham nær og på deres evner til å skape.