Laurent Mauvignier, fransk forfatter. Han er utdannet som billedkunstner og særlig påvirket av den britiske maleren Francis Bacon (1909 – 92). Marcel Proust, Nathalie Sarraute og William Faulkner er hans viktigste litterære forbilder. Mauvigniers mål et å sette ord på sorg, tomhetsfølelse og tilsvarende tilstander som språket har vansker med å uttrykke. Hans første romaner var skrevet i tredje person, men han opplevde at denne fortellermåten gav inntrykk av at han forsto og kontrollerte sine personer i overdreven grad. Derfor har bøkene hans mer og mer fått form av monologer. Monologene er likevel ikke "indre" i tradisjonell forstand, fordi han ikke trekker klare grenser mellom indre og ytre virkelighet. Hans personer lever i et fragmentert og angstfylt univers og står fremmede overfor både seg selv og omverdenen. Men i motsetning til store deler av den nyeste franske litteraturen, er fortellertonen i Mauvigniers bøker ikke distansert og ironisk, men preget av diskret medfølelse. Hans første romaner, som debutboken Loin d'eux (1999) og Apprendre à finir (2000), behandler familiekonflikter. Hans store gjennombrudd kom i 2006 med Dans la foule, som skildrer et tilfeldig utvalg tilskueres opplevelse av tragedien på Heysel fotballstadion i Brussel. (Under Europacupfinalen i 1985 røk sperregjerdene, og i panikken som oppsto, omkom ca. 50 mennesker og mer enn 600 ble skadet). Denne romanen har et sterkere dokumentarisk preg enn hans tidligere bøker, og den har også en "polyfon" fortellerstil med mange likestilte fortellerstemmer. Disse trekkene har han utviklet videre i Des hommes (2009), som skildrer franske soldater som ikke overlevde Algériekrigen på 1950–tallet, en krig store deler av det franske samfunn senere har forsøkt å fortrenge.