Jean-Pierre Faye, fransk forfatter og litterær teoretiker. Hans forfatterskap omfatter en rekke sjangere. Blant hans romaner er L'Écluse (1964) den mest kjente. Hans lyrikk står i tradisjonen fra Mallarmé og tysk romantikk. Blant de teoretiske arbeidene hans kan nevnes Théorie du récit (1972), La Critique du langage et son économie (1972) og La Raison narrative (1990). Faye er marxist og ønsker å vise hvordan språket avslører de ideologier som dominerer samfunnet. Han er også opptatt av de store episke dikterne som Homer og Dante og har sterkt understreket forbindelsen mellom eldre og moderne litteratur. Et av hans mest kjente språkteoretiske arbeider er Les Langages totalitaires (1972), som behandler nazistenes bruk av språket. Faye var en tid redaksjonsmedlem i avantgardetidsskriftet Tel Quel, men brøt med dette og var senere med på å grunnlegge tidsskriftet Change.