Marie Redonnet, fransk forfatter. Hennes egentlige navn er Martine L'Hospitalier. Hennes mormor, som var katalansk og ikke behersket fransk, fikk avgjørende betydning for henne i ungdommen. Redonnet er utdannet som litteraturforsker, og hennes doktoravhandling om den kontroversielle franske modernisten Jean Genet ble publisert i år 2000. Hun har, ikke minst etter årtusenskiftet, vært aktiv som foreleser ved universiteter og andre læresteder i og utenfor Frankrike. Redonnet debuterte forholdsvis sent som skjønnlitterær forfatter. Hun er mest kjent for sine tre kortromaner Splendid Hôtel (1986), Forever Valley (1987), og Rose Mélie Rose (1987). Bøkene ble utgitt på norsk i Vita-serien i 1989 i ett bind med tittelen "Arvingene". Blant hennes senere prosatekster kan nevnes Silsie (1990), Nevermore (1994), L'Accord de Paix (2000) og Diego (2005). Hun har også skrevet skuespill, blant annet Mobie-Diq (1989) og Seaside (1992). Operaversjonen av Forever Valley, med musikk av Gerard Pesson (fransk komponist, født 1958), ble uroppført i år 2000. Pesson har også satt musikk til flere av hennes kortere tekster. Redonnet ser på Marguerite Duras, Samuel Beckett og Franz Kafka som sine viktigste litterære forbilder. Hennes intensjon som forfatter har ikke minst vært å utforske og tydeliggjøre kvinnelig erfaringsverden i en form som ikke er realistisk, men mer behersket med drøm og myte. Unge kvinner står gjerne i sentrum i tekstene hennes, og det erotiske har en viktig plass, men ofte forbundet med vold, destruksjon og lidelse. De eldre kvinnene fremstår snart som morsskikkelser, snart som bilder på forfall og oppløsning. Men de er også fortvaltere av et gåtefullt språk som den moderne sivilisasjon har fratatt menneskene og som diktningen har til oppgave å gjenoppdage.