Jacques Réda, fransk lyriker. Hans diktning er karakterisert av en utadvendt livsholdning; den er fri for selvopptatthet, men preget av metafysisk søken og udogmatisk religiøsitet. Han er en av de få dikterne i sin generasjon som legget stor vekt på metrisk form, og hans stil er er stundom blitt kalt klassisistisk. Han er dessuten en fremtredende jazzkritiker, og interessen for jazz setter preg på både innhold og form i diktningen hans. Réda var redaktør for La nouvelle revue française 1987–95. Diktsamlinger bl.a. Amen (1968), Récitatif (1970) og Retour au calme (1989). Han har også utgitt essaysamlinger og romaner.