Han regnes blant de viktigste representantene for fransk samtidspoesi. Uttrykksformen er preget av kjølig distanse og er ofte blitt kalt minimalistisk. Han stiller seg avvisende til bruk av metaforer og poetiske symboler og ønsker ikke å formidle subjektive sinnstilstander eller private erfaringer. For ham er selve skrivehandlingen og utforskningen av språkets grammatiske strukturer det sentrale ved den poetiske praksis. Derfor har ikke tekstene hans innhold eller budskap i tradisjonell forstand. Enkelte av dem synes likevel å ville si noe om de katastrofene som har preget vår tid. Når tekstene for eksempel indirekte viser til utryddelsesleiren Auschwitz, peker de imot en virkelighet utenfor språket, en virkelighet ordene aldri vil makte å yte rettferdighet. Royer-Journouds forfatterskap er lite omfangsrikt. Han er mest kjent for et verk i fire bind som gjerne går under tittelen La Tetralogie (1972 -97). Deler at dette verket er oversatt til en rekke språk, men den første helhetlige oversettelsen kom på norsk i 2009. Han har også redigert flere tidsskrifter og utgitt essays om litteratur og poetikk. Mest kjent er La Poésie entière est préposition (2007).